Komplexní řešení pro jakékoliv čištění

Naše speciální produkty

Naše speciální produkty

Pollet – speciální produkty
 

Konkrétní produkt pro konkrétní znečištění

Každý provoz má svá specifika. Společnost Pollet vyvíjí produkty s ohledem na způsob a druh znečištění. Jsme připraveni Vám nabídnout produkty vytvořené pro Vaše potřeby. I u speciálních produktů je brán zřetel na minimální dopady vůči životnímu prostředí.